Palovaara suuri myös satamassa

Palovaara on suuri erityisesti näin kuivan kauden aikana, mutta myös yleensä, työskennellessä kipinöitä aiheuttavien laitteiden kanssa. Kannattaa ottaa siis huomioon jälkivartiointi esimerkiksi rälläköinnin jälkeen. 
Tulityön jälkeen on jälkivartiointi toteutettava tulityöluvan mukaisesti, kuitenkin vähintään yhden tunnin ajan.


NOKIAN VENEILIJÄT RY

Tulityölupakäytäntö
Tulityöt ovat töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai
muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaran. Näitä tulitöitä ovat muun
muassa sähkö- ja kaasuhitsaus, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt,
polttoleikkaustyöt sekä metallien ja kiviaineksen hionta ja katkaisu
laikkaleikkurilla.
Tulitöihin liittyy aina palovaara ja pienikin työ saattaa riistäytyä isoksi
vahingoksi. Ennakoiminen, tarkkaavaisuus, oikeat toimintatavat ja
riittävät jälkitoimet ovat hyvät lääkkeet tulipalon tai muun
onnettomuusvaaran tai vahingon välttämiseksi. Kun tulityötä tehdään
tilapäisellä tulityöpaikalla, vaarat on ennakoitava, tunnistettava ja
varotoimet toteutettava, jotta työskentely on riittävän turvallista.