Satama


Nokian Veneilijöiden satamat sijaitsevat Nokian Viholassa Viholanranta 9 B ja Siurossa kosken yli johtavan maantiesillan jälkeen vasemmalle kääntyvän tien varressa heti tasoristeyksen jälkeen. Satamapaikkoja on Viholassa laituripaikkoina 273 ja telapaikkoina 57. Siurossa 50 venepaikkaa. Viholan satama on vartioitu ja rajattu lukittavilla porteilla ja puomeilla.

Viholan satama on Pidä Saaristo Siistina ry:n hyväksymä Roope-satama. Roope-satamaohjelma on Pidä Saaristo Siistinä ry:n suomalaisille venesatamille suunnittelema ympäristöohjelma. Ohjelman taustalla on yhdistyksen vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä venesatamien kanssa. 

Huoltopisteet satamassa

Nokian Veneilijät ry:n satama tarjoaa veneilijälle kaikki välttämättömimmät pisteet veneen laskusta veneen säilytykseen. Laiturilta löytyy septitankin tyhjennyspiste, huoltoon tarvittavat sähköpisteet sekä juomaveden tankkauspaikka. Huomaathan, että septilaiturissa on juomaveden tankkausta varten täysin oma letku. Juomavesiletkun käyttö on sallittu ainoastaan  juomaveden tankkausta varten. 

Septilaiturilla on tehostettu kameravalvonta!

Tutustu erittäin huolellisesti sataman sääntöihin ja noudata annettuja ohjeita, näin saamme 
nauttia siististä ja viihtyisästä satamasta.

Järjestyssäännöt

Satamassa on voimassa olevien lakien, asetusten ja säännösten lisäksi noudatettava tämän järjestyssäännön määräyksiä.
 1. Satama-altaassa enimmäisnopeus on 5 km/h tai vähemmän, jotta veneen kulusta ei aiheudu haitallista aallokkoa.
 2. Satamaan saavuttaessa on veneen nopeus hidastettava hyvissä ajoin, jotta haitallinen peräaalto ei kulkeudu satama-altaaseen.
 3. Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä aluksen ollessa laiturissa, on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja käytettävä riittävän vahvoja joustimin varustettuja kiinnitysköysiä sekä varustettava aluksen kyljet vähintään kahdella lepuuttajalla, jottei aluksille ja laitureille aiheudu vaurioita.
 4. Veneiden polttoainetankkauksissa on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta polttoainetta ei pääse satama-altaaseen.
 5. Jätehuolto
  Kiinteät talousjätteet jätetään sisääntulo-portin vieressä oleviin jäteastioihin.Kemiallinen WC tyhjennetään sataman WC:n pyttyyn tai septipumpulla F-laiturin päässä viemäriverkkoon. Septitankkia ei saa voimassa olevan lainsäädännön perusteella tyhjentää satama-alueella eikä vesialueella vesistöön.
 6. Vieraspaikoiksi varattujen laituripaikkojen (poijupaikat J-laiturin päässä), jotka on merkitty erillisellä merkillä, käyttö on sallittua vain siihen tarkoitukseen. Muu käyttö on sallittua vain satamamestarin luvalla.
 7. Muiden aluksiin, varusteisiin yms. kajoaminen muutoin kuin niiden suojaamiseksi on kielletty.
 8. Laitureille ei saa jättää irrallisia köysiä tai muuta irtaimistoa tapaturmien välttämiseksi.
 9. Uiminen satama-altaassa on kielletty.
 10. Avotulen teko on sallittua vain grillikatoksessa.
 11. Noudata siisteyttä. Kaikenlainen roskaaminen on kielletty. Mahdolliset veneiden huolto- ja korjaustoimenpiteistä syntyvät ongelmajätteet on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Talvisäilytyksessä tarvittava materiaali on varastoitava siististi talvisäilytyspaikalle tai erikseen osoitettuun paikkaan.
 12. Sataman maa-alueella liikuttaessa:
  Nopeusrajoitus on 10 km/h.
  Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä alueilla.
  Satamaan johtava portti on pidettävä lukittuna.
 13. Satama-alueella pois lukien kerhotila Ankkuri on hiljaisuus 22-07 välisenä aikana.
 14. Purjehduskaudella satama-alueella on yöaikaan vartio.Vartiovuorossa olevat tekevät vuoronsa aikana vartiointikierroksia havainnoiden satamassa tapahtuvia asioita ja huolehtivat siitä, että yleinen järjestys ja turvallisuus satamassa säilyy. Mikäli satama-alueella esiintyy häiriötekijöitä, ilmoitetaan niistä tarvittaessa poliisiviranomaiselle.
 15. Jokaisen Nokian Veneilijät ry:n jäsenen tulee tarvittaessa opastaa ja auttaa muita satamassa liikkuvia veneilijöitä.
 16. Jokainen satama-alueella liikkuva on onnettomuus- ja sataman turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa velvollinen auttamaan ja tekemään ilmoitus pelastusviranomaiselle sekä tarvittaessa myös satamamestareille.

Sataman kartta

Piirroskuvakartta Viholan satamasta ja sen palveluista.

Satamasta lähdettäessä on tärkeätä noudattaa viitoitusta! Sinivalkoiset viitat on lisätty Nokian Veneilijöiden toimesta keväällä 2024.

Vierasvenepaikat

Vierasveneille on kaksi poijupaikkaa J-laiturin päässä, vapaita laituripaikkoja lyhytaikaisiin vierailuihin voi tiedustella satamamestarilta puh 040 7588 334.
Foodora ja Wolt toimittaa lähetykset osoitteella Pyhäjärventie 35 (puomille) Ankkurin alaparkin puomille.

Yhteistyössä

Yhteistyökumppanimme Venehotelli Irow tarjoaa laadukasta säilytystilaa
Turvataan yhdessä elämäsi rakkaimmat asiat. Varaa aika täältä


Sataman historiaa

Viholan sataman alku voidaan sijoittaa vuoteen 1919. Nokia Oy:n historiikista löytyy seuraava maininta: Vuonna 1919 vuokrattiin maa-alue Viholan rannasta Neptun yhtiölle proomuveistämöä varteen. Tämä Neptun yhtiö oli monen firman yhteinen puunhankintayhtiö, joka hankki pääasiassa polttopuuta mutta myös tehtaan tarvitseman raakapuun. Proomuja rakennettiin polttopuun kuljetuksiin. Vuonna 1930 Neptun yhtiö lakkautettiin ja samalla höyrylaiva Panu siirrettiin Näsijärveltä Pyhäjärvelle. Samoihin aikoihin Viholasta tuli ilmeisesti vähitellen myös hinaajien tukikohta, suuremmin vasta sotien jälkeen. Telakkalaitteiden rakentamisajankohta ei ole tiedossa. Halkoproomuja oli kymmenkunta ja ne piti saada ylös pohjien tervaamiseksi. Tähän tarvittiin telakkaa. Hinaajia oli parhaimmillaan yli 5 kpl ja niiden korjaustoimintaa hoidettiin Viholassa. Viimeisin uitto tapahtui syyskuussa 1983. Näin päättyi Nokia Oy:n historiassa uittotoiminta kestettyään yli 100 vuotta.

Uittotoiminnan päätyttyä Nokian Veneilijät kiinnostui sataman saamisesta huviveneiden käytöön. Sopivaa paikkaa oli etsitty jo jonkin aikaa. Nokia Oy:n silloisen johdon suosiollisella avustuksella paikka saatiin vuokrasopimuksella käyttöön. Satama-alue sai asemakaavan, jossa se on osoitettu tähän tarkoitukseen. Myöhemmin alue siirtyi Nokian kaupungille. Vuokrasopimus kaupungin kanssa tehtiin vuonna 1991 30 vuoden ajaksi. Vuonna 2019 sataman vuokrasopimusta jatkettiin Nokian kaupungin kanssa 30 vuotta, näin veneily jatkuu Viholassa aina 2049 saakka. Tästä alkoi sataman kehitys huvivenekäyttöön. Satamaa on rakennettu monessa vaiheessa pääasiassa talkootyöllä. 

Kirjoittaja Markku Hakala Lähteet: Nokia Oy:n historiikki ja henkilöhaastattelut.
(Päivitetty vuokrasopimuksen jatko alkuperäiseen tekstiin)