Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nokian Veneilijät Ry
Viholanranta 9, Nokia.
Y-tunnus: 0667463-9
info@nokianveneilijat.fi

2. Rekisteriasiat
Jäsenpalvelumme sihteeri@nokianveneilijat.fi vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi
Nokian Veneilijät ry:n jäsenistön henkilötietorekisteri, jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on jäsensuhteen hoitaminen, venerekisterin ylläpito, laskutustietojen ylläpito, jäsenien ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Nimi
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Yhteysloki
Venetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän jäsentietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai jäsensuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä on Suomen Purjehdus ja veneily SPV ja linkki sen tietosuojaselosteeseen on http://spv.fi/wp-content/uploads/2017/02/Henkilörekisteriseloste-Suuli.pdf