Katsastus

Venekatsastus, miksi?

Huviveneiden katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa. Lähtökohta on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin ymmärretään myös kaupallisen merenkulun ja muiden vesillä liikkuvien merkitys. Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla ja kulussa ollessa päällikkönä toimivalla.


 Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. TraFi (Liikunteen turvallisuusvirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt toiminnan ja antaa suoritetun katsastuksen perusteella haettaessa kansainvälisen huvivenetodistuksen. Myös vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

 Katsastuksia tehdään ilmoitettuina katsastuspäivinä veneilykauden alussa. Uusia, kesken kauden tulleita veneitä lukuunottamatta, vene tulee katsastaa kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksytty katsastus on voimassa seuraavaan vuoden kesäkuun loppuun. Katsastettu vene merkitään kotiseuran venerekisteriin jolloin se saa oikeuden käyttää seuransa perälippua! Katsastukset tehdään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n katsastusjärjestelmän mukaisesti 

Vesiliikennelaki 20.6.1996/463 8 § ”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään”

Peruskatsastuksessa tarkastetaan veneen runko, hallinta- ja voimansiirtolaitteet ja läpiviennit, ja se tehdään veneen ollessa kuivalla maalla. Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi tai veneen vaihdettua omistajaa tai rekisteröintiseuraa. Se voidaan suorittaa myös muulloin, jos siihen katsotaan olevan erityistä aihetta.

Vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuusvarusteet ja laitteet. Vuosikatsastus suoritetaan joka vuosi purjehduskauden alkaessa veneen ollessa purjehdusvalmiina, ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun.

Katsastusluokat

Katsastajat 2024

   Heiskanen Arto (katsastuspäällikkö) 040 583 5666
   Aalto Petri 040 501 4639
   Hujulahti Kalle (Siuro) 050 447 1481
   Inkinen Kari 044 970 0807
   Mika Lehtonen
   Ari Jokipelto 050 3687562
   


SPV:n katsastussäännöt