Septi-imurin toimivuudessa esiintyy suurta epävarmuutta, joten suosittelemme tukeutumaan Pirkkalan Pursiseura ry:n Turrin satamassa olevaan laitteistoon.

18.08.2019

Asia on saatettu Nokian kaupungin suorittamassa ympäristötarkastuksessa ympäristötarkastajan tietoon ja hän on välittänyt asian kaupungin organisaatiossa eteenpäin ympäristötarkastajan näkemyksin.

Septi-imurin osalta nykyinen kestämätön tilanne on siis tuotu esiin ja on laitteiston omistavan tahon (Nokian kaupunki) tiedossa.

Takaisin