Veneilijäkurssi Syksy/Kevät -23

Aika: 4.10.2022 17.30 - 20.30
Paikka: Kerhomaja Ankkuri / etäopiskelu
Järjestäjä: Nokian Veneilijät ry

Kuvaus

Veneilijäkurssi Syksy-22/Kevät-23

 

Kurssi kattaa laajasti moottori- ja purjeveneilijöiden tiedot ja taidot. Kursseille osallistumiselle ei ole erityisiä osaamis- ja kokemusvaatimuksia. Kurssi soveltuu kokeneillekin veneilijöille tietojen päivittämiseen.

 

Syksyn kurssin osallistumismaksu: 100 €  (ALV 0 %) on kurssi-illoista (sis. kahvituksen) ja oppimateriaalista. 

            Navigointi 1 oppimateriaalit

 • Navigointi 1 - Itämeri ja järvet kirja, sekä harjoituskartan (karttasivut 626.1 ja 321)  (Suomen Navigoinnin opettaja ry)  (25€)
 • Taitava venepäällikkö kirja (18.9€)
 • Yhdenkäden harpin (22.9€)
 • Astelevyn (12.9€)

Materiaalit yhteensä 80€ (+25€ yhteiset postikulut), joskin jollakin saattaa olla jo astelevy ja harppi.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu syksyn kurssille 02.10.2022 mennessä sähköpostilla: info(at)nokianveneilijat.fi. Kirjoita ilmoittautumiseen nimesi ja yhteystietosi sekä kurssin nimi ”Veneilijäkurssi 2022”. Jos jo omistat jommankumman kurssikirjoista tai harpin/astelevyn, mainitse myös se ilmoittautumisessa, jolloin vähennämme sen hinnan kurssimaksusta.

 

Kurssin sisältökuvaus ja yleiset osaamisvaatimukset

            Koko kurssi koostuu seuraavista osioista:

A Navigointikurssi I (Itämeri ja järvet), teoriakoe A  (Syksy-22)

B Venetekniikka ja päällikön vastuu, teoriakoe B (Kevät-23)

C Käytännön veneilytaitokurssi (Kevät/Kesä-23)

c1. Koneajo-osuus moottoriveneilijöille

Koko tutkinnon suorittaneella on riittävä kyky ja taito sekä oikea asenne:

 • toimia oman moottoriveneen päällikkönä ja
 • käyttää merikarttaa ja elektronisia navigointilaitteita maisema navigoinnissa ja
 • veneillä turvallisesti Suomen sisä- ja rannikkovesillä suotuisissa olosuhteissa sekä
 • huoltaa ja ylläpitää veneen merikelpoisuutta vesiliikennelain edellyttämässä kunnossa

 

 

 1. Navigointikurssin I sisältö ja osaamistavoitteet

Navigointikurssi on yhteinen moottori- ja purjeveneilijöille, kurssilla opetetaan mm. navigoinnin peruskäsitteet, merikartat, merenkulun turvalaitteet, paikanmääritys, vesiliikenteen säädökset, turvallisuusvarusteet. Kurssin päätteeksi järjestetään teoriakoe A. 

Navigointikurssin I suoritukseksi hyväksytään Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymien veneilykoulutusjärjestöjen antamat vastaavan tasoiset tai korkeamman tason todistukset:

 • Suomen Navigaatioliitto ry:n 
  • Saaristo- ja Rannikkolaivurikurssien todistukset ja diplomit
 • Suomen Navigoinnin opettajat ry:n 
  • Navigointi 1 ja Navigointi 2 kurssien todistukset

 

Kurssi järjestetään monimuoto-opetuksena, pääsääntöisesti itseoppimisympäristössä https://campus.spv.fi/ , mihin kurssille ilmoittautunut saa käyttäjätunnuksen.

Lähiopetuksen aikataulu 04.10 – 01.12 klo 17:30 - 20:30 seuraavasti.

 

 

Aihe

Sisältö

Osaamistavoitteet

04.10 To Turvallisuus

Hätämerkkejä

Hädästä ilmoittaminen

Meri- ja järvipelastus

Meriliikenteen ohjaus

VHF-meriradio *

Henkilökohtainen turvavarustus

Osaa hätämerkit ja tuntee Meri- ja järvipelastuksen toimintaperiaatteet ja ymmärtää milloin on pyydettävä apua!

Osaa käyttää henkilökohtaisia turvavarusteita olosuhteiden niin vaatiessa.

4.10 To  Sää

 

Mistä saa säätiedot Suomessa

Miten tulkita sääennustetta

Säätiedot Itämeren alueella

Varoitukset

Näkyvyys sääennusteessa

Miten voit ennustaa säätä paikallisesti?

Osaa hakea ja selvittää paikalliset lähiajan sääennusteet ja varoitukset sekä soveltaa ennusteen tietoja omaan veneilyyn.

20.10 To Merikartta ja merenkulunturvalaitteet

Suomalaiset merikartat

Karttasymbolit

Merenkulunturvalaitteet

Karttatyöskentely: etäisyys, matka, aika ja nopeus

Loki, kaiku, GPS ja karttaplotteri *

Osaa käyttää merikarttaa ja kompassia sekä sähköisiä merikarttasovelluksia maisemanavigoinnin apuna suojaisilla vesialueilla sisävesillä ja rannikolla ja omaa valmiudet navigointielektroniikan käytön harjoitteluun

20.10 To Kompassi

Tosi-, magneettinen- ja kompassisuunta

Eranto ja eksymä

Kompassi ja käytännön veneilyssä

Osaa tehdä eksymätaulukot oman veneen ohjauskompasseille.

10.11 To Paikanmääritys

Paikanmäärittäminen:

GPS:n tai karttaplotterin avulla

Sijoittajat ja yhdyslinjat

Käsisuuntima kompassin käyttö

Tutkan avulla *

Osaa suorittaa paikanmäärityksen luotettavasti oman veneen navigointilaiteilla.

01.12 To Reittisuunnittelu

Venematkansuunnittelu

Kartat ja satamaoppaat

Maisemanavigointi, pimeänavigointi, sumunavigointi

Merkinnänpito

Ymmärtää navigoinnin erityispiirteet pimeässä ja näkyvyyden ollessa rajoitettu.

Osaa tehdä matkasuunnitelman ja reittisuunnitelman lomakkeelle KM-009

01.12 To

Veneilijöiden liikennesäännöt

Vesiliikennelaki ja Meriteiden säännöt

Erilaisia aluksia, turvallinen nopeus

Väistämissäännöt. äänimerkit, rajoitettu näkyvyys, alusten kulkuvalot ja päivämerkit

Veneilijöitä koskevat muut säädökset

Omaksunut vesiliikennelain mukaiset päällikön vastuut ja velvoitteet.

Hallitsee ja osaa soveltaa vesiliikenteen perussääntöjä soveltuvin osin hyvän veneilytavan mukaisesti.

 

Veneilijätutkinto

Tutkintovaatimukset täyttävät kansalliset pätevyysvaatimukset navigoinnin, venetekniikan ja käytännön veneilytaitojen osalta sekä vesiliikennelain 782/2019 mukaiset päällikön vastuut ja velvollisuudet. Veneilijätutkinnon hyväksytty suoritus edellyttää teoriakokeiden A ja B sekä vesillä annetun näyttökokeen hyväksyttyä suoritusta. 

 Lisätietoja: petri.aalto@nokianveneilijat.fi

« Takaisin